• Seed Maps

    Mapy pro variabilní setí a základní hnojení

Optimalizované výnosy - s pomocí map pro variabilní setí

Chcete-li zvýšit šanci vysokých a jistých výnosů, je potřeba přizpůsobit výsevní množství na různých částech pozemku dle lokálních půdních podmínek. Mapy pro variabilní setí Vám přinášejí nesčetné výhody. Větší homogenita porostu vede k celkově vyšší kvalitě sklizně. Využijte naplno výnosový potenciál půd na Vašich pozemcích!

Naše mapy pro variabilní setí jsou založeny výhradně na multispektrálních satelitních snímcích Evropské vesmírné agentury (ESA) Sentinel II. Kombinace více indexů v různých fázích vývoje plodiny poskytuje kvalitní základ pro vyvození přesných závěrů o rozdílech půdy. Mapy pro variabilní setí vytvoříte během pár kliknutí v Portálu My Data Plant. Můžete zvolit, do kolika zón půdy (a tedy výsevního množství, případně dávek hnojiva) bude daný pozemek rozdělen. Zároveň využijete vlastní zkušenosti a určíte výsevní množství pro každou zónu.

Co k tomu potřebujete?

Základem je secí stroj, který je schopen během jízdy přizpůsobit aktuální výsevní množství dle polohy traktoru v rámci pozemku. Hotové mapy přesunete na USB disk, který vložíte do terminálu. Podporujeme většinu běžných terminálů na trhu. Terminál musí podporovat import aplikačních map a mít pro tuto funkci zakoupenou licenci od výrobce terminálu.

V podrobnostech k mapám pro variabilní setí jsou uvedeny informace o:

  • zónách různých půdních podmínek
  • možnosti přiřazení výsevního množství ke každé zóně
  • jednotce výsevního množství (kg/ha nebo počet jedinců/ha)
  • požadovaném výsevním množství

 

Kam dál? Můžete přidat další pozemky v přehledu pozemků a získat další mapy: