Satelitní zonace půdních rozdílů pro zemědělce i agroslužby

Chcete-li zvýšit šanci vysokých a jistých výnosů, je potřeba přizpůsobit výsevní množství na různých částech pozemku dle lokálních půdních podmínek. Využijte potenciál lokálních půdních podmínek naplno pro optimalizaci výnosu s mapami pro variabilní setí i základní hnojení.

My Data Plant Vám umožňuje identifikovat horizontální půdní rozdíly v rámci pozemku a dle toho přizpůsobit výsevní množství či dávku základního hnojení v každé zóně. Homogennější porost pak vede k celkově vyšší kvalitě sklizně a sklízí se snáz.

Mapy půdních rozdílů Vám odhalí rozsah shodných půdních podmínek například z hlediska pórovitosti a předpokladu k úrodnosti - bahnité půdy, jíly, lehké nebo těžké půdy. S ohledem na vymezené lokální půdní podmínky, Vaše zkušenosti a další zdroje dat (například půdní rozbory) přizpůsobíte výsevní množství či dávku základního hnojení pro každou zónu. Vytvoříte tak mapu pro variabilní setí či základní hnojení, se kterou využijete potenciál lokálních půdních podmínek.

Přínosy zonace půdních rozdílů:

  • Naše zonace zohledňuje půdní typ, strukturu, mikrostrukturu, retenční vodní kapacitu, obsah organických látek i zhutnění půdy.

  • Identifikujete horizontální půdní rozdíly v rámci pozemku a přizpůsobíte tak výsevní množství a dávku hnojiva pod patu či základního hnojiva.

  • Využijete ekonomický potenciál Vašeho secího stroje, rozmetadla a lokálních půdních podmínek.

  • Podpoříte rovnoměrnější vzcházení.

  • Vytvoříte homogennější porost s cílem optimalizace výnosů.

 

Jak získáte zonaci půdních rozdílů ze satelitu:

V prvních minutách pro Vás náš jedinečný algoritmus vypočítá automatizovaným procesem Mapy stavu porostu dostupné za posledních 12 měsíců. Získáte tak přehled o vývoji vitality porostu od zasetí poslední plodiny. Pro výpočet zonace zvolíte 2 mapy: jednu mapu z termínu, kdy byla půda holá, druhou mapu z období 2 - 8 týdnů po zasetí, kdy porost vzcházel.

Náš další algoritmus odhalí obdobné půdní vlastnosti a během několika sekund vytvoří zonaci půdních rozdílů. V tuto chvíli můžete využít Vaše půdní rozbory a zkušenosti, abyste přiřadili k jednotlivým zónám dle kvality (písčité, jílovité, lehké, těžké půdy) výsevní množství. Tvar zón můžete libovolně upravit. Vytvoříte tak mapu pro variabilní setí založenou na Vašich znalostech heterogenity pozemků a zonaci půdních rozdílů nebo-li na rozsahu těchto heterogenit. Následně můžete vytvořit i mapu pro variabilní základní hnojení, tedy každé zóně přiřadíte určité množství (organického či průmyslového) hnojiva.