• Kontakt

  Cenovnik

Perfektan paket - za Vaše polje!

Mapa biomase
2,00 - 4,00 €*
 • pratite Vaše njive koristeći mape biomase od Kleffmanna

Paket za setvu
4,00 - 6,00 €*
 • kreiranje individualnih mapa varijabilne setve
 • uključuje neograničen broj mapa biomase

+

Paket za đubrenje
4,00 - 6,00 €*
 • uključuje neograničen broj mapa đubrenja
 • uključuje neograničen broj mapa biomase
 • +

Kombinovani paket
6,00 - 8,00 €*
 • uključuje neograničen broj mapa biomase
 • kreiranje individualnih mapa varijabilne setve
 • uključuje neograničen broj mapa đubrenja                     

  +

  +

 •  

Kontaktirajte nas:

Telefon: 063/331-948,063/331-204

E-Mail: Branislav.Milic@kleffmann.com,

nenad.anusic@mydataplant.com 

* Cene (bez PDV) su po hektaru na godišnjem nivou u zavisnosti od veličine parcele....