• News / Presse

    Novosti

Nova godina,nova šansa - My Data Plant osigurava prinos useva i štedi troškove

Lüdinghausen, 17.09.2018. Još od početka praćenja vremenske prognoze, period od aprila do avgusta se smatra najsušnijim periodom. Poljoprivrednici su posebno pogođeni ovim. Širom sveta slušate o suši i sušnim oštećenjima. Rezultat su profitni gubici.

Na primer, u Lower Saxony su najgore žetve u poslednjih 20 godina. Federalno ministarstvo za hranu i poljoprivredu (BMEL) je zateklo 15.8 posto niže žetve žitarica u celoj zemlji nego prošle godine. Udruženje farmera čak govori i o 22 procenta nižem prinosu. Pogled na budućnost: globalno zagrevanje se nastavlja a prosečne temperature rastu. Takvo leto verovatno neće biti izuzetak.

Koje su alternative?

Ako spoljno okruženje ne može da se promeni, mora se naći alterativni način da se poveća prinos žita i da se ispune budući izazovi u poljoprivredi. Obećavajuće alternative su novi, digitalizovani proizvodi i servisi u poljoprivredi. Preusmereno na mašinu, ovo automatski implementira mere. Prednosti: primenljivo je onoliko koliko je potrebno i što manje semena ili đubriva, a tako se poštedi i životna sredina. Rezultat, ušteda sredstava proizvodnje uz povećanje prinosa.

Šta je sa primerom preciznog poljoprivrednog proizvoda?

Usluga My Data Plant Kleffmann Grupe je takav nov precizan poljoprivredni proizvod. To je rešenje za poljoprivrednike zasnovane na satelitskim podacima. Ovi satelitski podaci su analizirani,prevedeni i unešeni na onlajn portal za poljoprivrednike od strane zaposlenih iz Kleffmann Grupe. On snima svoja polja na portal. On direktno gleda na vitalnost biomase u pojedinim oblastima njegovih polja. Na osnovu tih podataka, poljoprivrednik  priprema kartu setve prilagođene na njegovim poljima. Prebačeno na traktor, ovo reflektuje tačnu brzinu sejanja semena za svaki deo. Poljoprivrednik treba samo da kontroliše traktor. Sve ostalo tehnologija sama uradi.

Karte đubrenja sa My Data Plant se slično koriste. Poljoprivrednik kreira svoju ličnu mapu đubrenja zasnovanu na mapi biomase. Svi relevantni podaci su unešeni na portal, karta đubrenja se kreira automatski. Prenešena preko USB-a, mašina automatski prevede kartu. Osnovne potrebe i održivo đubrivo počinje. Prinos raste.

Mnoge stvari se menjaju

Klimatski uslovi se menjaju iz godine u godinu. Temperature I kiše postaju sve ekstremnije. Ali ne menja se samo klima. Tehnologija napreduje iz dana u dan. Digitalizacija drastično napreduje. Poljoprivrednici ne mogu da spreče spoljne uslove, ali mogu da smanje njihov uticaj, na primer,sa My Data Plant.