• News / Presse

    Novosti

My Data Plant ima nov dodatni servis. Poljoprivrednici sada mogu da menjaju količinu semena precizno za svoje zemljište koristeći novu opciju mapa setve

Novi servis kao deo “My Data Plant” od  Kleffmann Group omogućava preciznu setvu. Prateći mogućnost praćenja polja uz pomoć stvarnih satelitskih podataka ,a zatim da primenjuju đubrivo po potrebi,poljoprivrednici sada mogu sejati semena mnogo preciznije.Mapama setve se može pristupiti preko par klikova na My Data Plant internet portalu.Mala količina omogućena od mape setve i mogućnosti prilagođavanja stope semena lokalnim telesnim i terenskim uslovima donosi ogromne prednosti.Komercijalna stopa semena može biti bolje iskorišćena zbog potrebnih varijabilnih količina semena.Preciznost znači povećanje povraćaja ulaganja.Pored toga homogena stanja povećavaju kvalitet žetve.

Osnovne mape setve “My Data Plant” mogu biti kreirane pomoću ekskluzivnih multispektarnih satelitskih podataka Sentinel II od Evropske Svemirske Agencije ESA. Informacije skupljene od satelita znače da poljoprivrednici mogu preciznije da se bave svojim poslom.Korisnik portala može da bira između tri i pet različitih zona u okviru polja gde sistem stvara mapu područja u okviru ovih prikazanih zona.Korisnik je u mogućnosti da napravi ručnu adaptaciju ako je to potrebno.Na osnovu sopstvenih znanja sa polja.

Nakon uspostavljanja kompletnih mapa setve na “My Data Plant” portalu,mogu se prebaciti na uobičajni trenutni terminal traktora za implementaciju. Informacija se prebacuje ili putem wirelessa ili putem USB-a.Konstruktovane mape informišu koji deo polja i koliko semena se treba posejati. Osnovni uslov je sejačica koja može regulisati količinu semena koje treba da se poseje. Za potpuno automatsku implementaciju će trebati terminal, koji ima funkciju za implementaciju aplikacionih kartica. Takođe je potreban ISOBUS-interfejs za komunikaciju sa terminalom/sejačicom. Ako tehnički uslovi za automatsku implikaciju nisu dostupni ,može se koristiti komercijalni tablet. Mape sejanja mogu poslužiti kao vodič za ručno podešavanje sejačice dok se traktor pokreće.

Florian Bethge, menadžer proizvoda kompanije  “My Data Plant”, se raduje novoj ekstenziji mapi za sejanje  “My Data Plant”-portala: “Satelitski podaci doprinose digitalizaciji poljoprivrede i nude nov potencijal za poboljšanje proizvodnje biljaka. Kao nezavisna organizacija  Kleffmann Group omogućava poljoprivrednicima da koriste praktičnu implementaciju takvih podataka.The My Data Plant alat radi sa većinom komercijalno dostupnih sejačica, omogućavajući svakom poljoprivredniku mogućnost prilagođavanja stope semena lokalnom tipu tla.”