• News / Presse

    Novosti

My Data Plant će biti predstavljen u Velikoj Britaniji na manifestaciji "Žitarice 2018"

Cereals
Cereals

Kleffmann grupa je razvila novi inovativni alat za preciznu poljoprivrednu proizvodnju : “My Data Plant”.

“My Data Plant” omogućava poljoprivrednicima da redovno prate polja pomoću Sentinel satelitskih podataka koja se koriste za kreiranje polje po polje biomase mape. Ove mape obezbeđuju uzgajivaču vizuelnu referencu o diferenciranom rastu unutar polja. Mape zajedno sa drugim indeksima čine osnovu promenjivih strategije stope đubriva koje može lako proizvesti poljoprivrednik koristeći izabrano đubrivo i prosečne stope. Pored toga poljoprivrednik je u mogućnosti da kreira sopstvene mape za setvu sa varibijalnom stopama unutar internet portala: “My Data Plant”. Ova inicijativa omogućava uzagajivaču da kontroliše lokalizovani monitoring svojih useva kako bi optimizovao unose bazirane na usevu.

Kleffmann grupa garantuje potpunu privatnost i zastitu podataka jer su obavezni po propisima o zaštiti podataka. Klijent “My Data Plant” će primiti optimizovan proizvod uparen sa najvišim nivoima sigurnosti.

“My Data Plant”  je inovativni sistem koji se može koristiti nezavisno od proizvođača đubriva ili uzagajivača semena i kompaktibilan je sa najčesćim traktorima ili ISOBUS-terminalima.  Ako bi imali neko pitanje “My Data Plant” servis tim će Vam biti dostupan kako putem telefona tako i putem interneta kao i uživo,za podršku korišćenja proizvoda.

“Žitarice" je vodeći tehnički događaj za obradivu industriju. Sa preko 300 izlagača je jedinstveni u Velikoj Britaniji. "Žitarice" događaj će zauzeti mesto na Chrishall Grange Duxford, Cambridgeshire, od 13-og do 14t-og juna 2018.

Kleffmann grupa će biti fokusirana na njihovu novu poslovnu jedinicu  “My Data Plant” na "Žitarice" manifestaciji. Na izložbi će biti različitih terminala na kojima će biti demonstriran “My Data Plant”. Zainteresovani poljoprivrednici mogu takođe da pogledaju njihova polja na “My Data Plant” Online portalu. Alat za đubrenje i setvene mape biće predstavljene na Kleffmann Group informacionom stolu.

Kleffmann Group je vodeći globalni pružalac usluga poljoprivrednog tržišta.Oni obezbeđuju klijenta ključnim informacijama na više poljoprivrednih sektora,uključujući zaštitu bilja, digitalizaciju poljoprivrede, setvu, zdravlje životinja ili poljoprivrednu mašineriju.

Za dodatne informacije posetite : www.mydataplant.com, www.kleffmann.com or www.cerealsevent.co.uk.