• News / Presse

    Novosti

Inovacije “My Data Plant” od Kleffmann Group

Preko 200 posetilaca iz mnogih različitih oblasti poljoprivrede angažovanih zajedno  sa Kleffmann kolegama na Cereals 2018 prezentuju internet softversku platformu “My Data Plant” koja omogućava poljoprivrednicima i agronomima da vizuelizuju svoja polja sa slika koja se obradjuju najsavremenijim satelitskim podacima.

Posetioci iz celog sveta pokazali su interesovanje za ovu inovaciju,uključujući grupe agronoma iz Novog Zelanda,istraživače iz Južne Amerike,poljoprivrednike iz Nemačke i Francuske kao i bogata Britanska preduzeća:izvođači radova,tehnolozi,poljoprivrednici,proizvođači mašina.

“My Data Plant” omogućava poljoprivrednicima da redovno prate svoja polja pomoću satelitskih podataka koji se koriste za kreiranje polja pomoću polja biomase mape.Ove mape obezbeđuju uzgaljivaču vizuelnu referencu o različitom rastu unutar polja.Mape zajedno sa drugim indeksima formiraju osnovu promenljivih strategija brzine đubrenja koje se lako mogu napraviti korišćenjem izabranog đubriva od strane poljoprivrednika i prosečnih doza.Osim toga,on ili ona su u mogućnosti da kreiraju sopstvene mape  za setvu varijabilnih stopa u okviru internet portala: “My Data Plant”.Ova inovacija omogućava proizvođaču da kontroliše lokalizovani monitoring svojih useva radi optimizacije unosa baziranih po usevu.

Na drugom danu izložbe žita,izvršni direktor Burkhard Kleffmann prisustvovao je emisiji i komentarisao “Srećni smo što smo predstavili naš inovativni sistem širokom spektru poslovanja u mnogim sektorima industrije.Naročito sam oduševljen pokazanim interesom u našem novom servisu i podstaknut komentarima namenjeni meni o intuitivnoj prirodi softverskog alata.Takođe je jasno da gosti cene nezavisnu referencu na tržištu.Naš savezni partner u Velikoj Britaniji Roger Pratchett iz nezavisnog Business Resource Ltd (IBR-Ltd), će se nadovezati sa zainteresovanim stranama,kako bi se nadogradio na momentum koji je dogadjaj stvorio za nas. “

The New Innovation Insight područje na Cereals dogadjaju koristilo je veću grafiku,postere i video da uvede posetioce u inovativne proizvode i usluge koji obuhvataju “My Data Plant”. Kleffmann smatra da je ovo dodatni faktor o podizanju svesti o njihovom prisustvu i dolazećim posetiocima na njihovom štandu.

Ovogodišnji Cereals dogadja je doneo raznovrsnu grupu zainteresovanih strana na “My Data Plant” štand,da čuju prednosti nezavisnog izvora obrađenih satelitskih podataka,pružajući biomasu,varijabilno mape setve i mapirane količine đubriva.

Još jedna prilika za prikazivanje usluge My Data Plant će biti predstavljena na Croptec-u od 28. do 29. novembra 2018. na East of England Showground, Peterborough gde će Kleffmann demonstrirati najnovije verzije internet softvera