• Düngen Sie bedarfsgerecht & präzise.
  • Kontakt
  • Login / Registrierung

Povećajte svoj prinos - uz pomoć varijabilne setve

My Data Plant pomaže optimizaciji setve i preduzima još jedan korak ka postizanju ravnomernog razvoja useva prilagodjavajući količinu semena uslovima u zemljištu. Sistem identifikuje koja je količina semena potrebna za odredjenu površinu i prosečnu gustinu semena, čime se identifikuju zahtevi za zalihama semena.

Procena gustine setve i adaptacija se vrsi na osnovu uslova zemljista  i to donosi veliku korist vašem gazdinstvu; optimizuje zalihe, optimizuje setvu i pomaze pri proceni pripreme žetve.

My Data Plant transformiše složene multispektralne satelitske snimke Sentinela II Evropske Svemirske Agencije (ESA) u sistem za ličnu upotrebu farmera i agronoma. Kombinacija različitih indeksa u raznim fazama razvoja useva je osnova za raspoznavanje razlika u zemljištu. Sa My Data Plant portalom korisnici mogu da generišu mape semena za svoje parcele. Korisnik može izabrati između tri ili pet razlicitih zona unutar parcele, nakon čega sistem kreira mapu parcele sa Menadzment zonama. Korisnik je u mogućnosti da napravi ručna prilagođavanja ako je potrebno, kako bi se prilagodio sopstvenom iskustvu i znanju.

Kakva tehnologija je potrebna za realizaciju?

Nakon kreiranja varijabilnih mapa setve, informacije se mogu preneti na sve uobičajene terminale traktora za implementaciju. Mape informišu mašinu o tome koja se stopa primenjuje na bilo kojoj određenoj referentnoj tački na polju. Minimalni zahtev je da sejalica može regulisati automatskom iplementacijom količinu semena koja će se posejati. Za automatsku implementaciju je potreban terminal koji ima funkciju obavljanja implementacije, kao i licenca proizvođača.

 

Detaljne mape setve pružaju Vam informacije o:

 

  •  različitoj oblasti tipova zemljista (svetlog do tamnog)
  •  mogućnost dodeljivanja različitih stopa semena u određenim zonama
  •  jedinici za sejalicu ili precizno sejanje
  •  potrebnoj količini semena