• Düngekarten

    Mape Đubrenja

Uz pomoć mapa Đubrenja možete primeniti đubrivo - precizno na osnovu stvarnih potreba.

Mape Đubrenja se dobijaju iz mapa Biomase i pokazuju stvarni status Vaših useva. One pružaju preporuke za đubrenje za svaku parcelu, tako što ukazuju na zone gde je potrebno smanjiti količinu đubriva i isto tako na zone gde je potrebno povećati količinu đubriva. Optimizovaćete razvoj useva, tako što ćete smanjiti ili povećati količinu đubriva na osnovu stvarne potrebe biljaka za nutritivnim elementima (N, P, K).

Precizno đubrenje optimizira potrošnju đubriva a samim tim i optimizuje prinos.

My Data Plant Vam daje preporuku na osnovu Vašeg iskustva. Potrebno je da unesete u sistem željeno đubrivo koje planirate da koristit ili odnos nutritivnih elemenata đubriva koje koristite.  Nakon toga izaberite parametre Vaše strategije đubrenja i izaberite broj zona đubrenja. Nakon toga možete preneti pripremljene mape Đubrenja preko USB-a u terminal traktora ili u tablem i telefon.

To znači da su mape Đubrenja kompatibilne sa svim postojećim traktorskim terminalima ili alternativno možete koristiti android ili IOS uređaj (telefon ili tablet).

johannes_paas.jpg
“Uz pomoć satelitske tehnologije dobijam detaljniji uvid u kvalitet svojih parcela na osnovu kojih mogu preciznije primenjivati količinu đubriva, na osnovu potreba samih biljaka za nutritivnim elementima.”
Jovan
Proizvođač

Detaljne mape Đubrenja pružaju Vam informacije o:

  • Izabranom đubrivu
  • Datumu snimka na osnovu kog je urađena mapa Đubrenja
  • Odnos nutritivnih elemenata u izabranom đubrivu (Iznos i procenat N, P, K)
  • Izabrana strategija - (asimilacija slabih zona ili diferenciranje razlike između zona)
  • Broj planiranih zona đubrenja

Uz pomoć Izveštaja polja, možete videti sve informacije za nartane parcele, i isto tako, uz pomoć Mapa Biomase, možete analizirati sve dodatno u ucrtane parcele: