• Feldübersicht

    Izveštaj sa polja

Ucrtajte granice vaših parcela - odmah ćete dobiti detaljan izveštaj o izabranoj parceli.

Uz pomoć My Data Plant portala, možete pratiti razvoj svih Vaših useva.

Možete veoma lako ucrtati granice Vaših parcela ili da uvezete granice iz nekog softvera za mapiranje.

Bez obzira na veličinu parcele ili lokaciju, direktno ćete dobijati detaljne informacije o trenutnim vremenskim uslovima na njivi, ali i prognoza za sledećih par dana.

U detaljnom izveštaju sa polja, dobijaćete informacije o:

 

  • Površini (u hektarima)
  • Trenutnom usevu
  • Vremenu setve
  • Trenutni vremenski uslovi sa prognozom za narednih pet dana
  • O količini padavina
  • O brzini vetra
  • Istoriskim klimatskim uslovima

Imaćete informaciju o svim najvažnijim događajima uz pomoć kojih ćete donositi prave odluke.

 

Na osnovu unetih granica parcela, možete da generišete specifične mape: