Neposedujete ISOBUS kompatibilan traktorski terminal?

My Data Plant možete koristiti i na Android ili IOS uređaju (telefonu ili tabletu).

Pomoću naše nove aplikacije "Crop Navigator" napravljene (generisane) mape Biomase i mape Đubrenja mogu se prikazati i koristiti uz pomoć telefona ili tableta (android ili IOS).

Samo ponesite Vaš telefon ili tablet sa Vama u kabinu traktora, i na osnovu GPS signala, "Crop Navigator" u kombinaciji sa mapama Đubrenja, locira trenutnu lokaciju traktora u određenoj zoni đubrenja i kojom brzinom se trenutno krećete. Paralelno ćete dobiti informaciju o preporučenoj brzini traktora i preporučenoj količini đubriva u zoni u kojoj se trenutno nalazite. Na taj način možete da primenite količinu đubriva precizno, na osnvou rezultata snimaka biomase posejane kultute.

Preuzmite besplatno aplikaciju Crop Navigator

u Google Play prodavnici