Mape varijabilnog đubrenja

Primena organskih ili mineralnih đubriva sa mapama varijabilne primene za određene parcele.

 

Mape varijabilnog đubrenja My Data Plant

Sa mapama varijabilnog đubrenja My Data Plant, svoje đubrivo možete primeniti na održiviji i precizniji način na Vašoj parceli. To znači da Vaš usev dobija ono što mu treba, u zavisnosti od stepena razvoja u odnosu na ostatak parcele. Varijabilne mape đubriva sa varijabilnom količinom primene đubriva koju pruža My Data Plant imaju i jednu veliku prednost, a to je njihova mogućnost da ih ručno uređujete kako biste svoje parcele prilagodili Vašim potrebama.

 

Prednosti mapa varijabilnog đubrenja:

  • Prilagodite strategiju varijabilnog đubrenja promenljivim uslovima Vaše parcele.

  • Ciljano đubrite svaki deo Vaše parcele.

  • Iskoristite prednosti homogenijeg useva.

  • Unesite svoje lično iskustvo u uređivanju mapa varijabilnog đubrenja.

  • Biće vam pružena podrška u skladu sa odredbama đubrenja.

 

Kako kreirati mape varijabilnog đubrenja:

Na osnovu najsavremenijih mapa biomase u Vašim poljima, možete da kreirate mape varijabilnog đubrenja u samo nekoliko koraka putem Internet portala My Data Plant.

Prvo izaberite parcelu koja zelite da đubrite. Zatim odaberite specifično đubrivo koje zelite da koristite, kao što je NPK ili gnojno đubrivo. Nakon toga definišite broj zona đubrenja. Možete odabrati da li mape aplikacije nalažu mašini da primenjuje više đubriva na manje razvijene kulture i manje đubriva na bolje ili manje đubriva u slabo razvijenim područjima i više u bolje razvijenim zonama. Nakon što se odlučite za strategiju đubrenja, možete doprineti ovom procesu primenjujući i sopstveno iskustvo i zapažanja koje imate za svoje parcele. Ako je potrebno, možete urediti samo pojedinačne oblasti mape aplikacije u programu i na taj način samo njoj dodeliti druge količine đubriva. Mape varijabilnog đubrenja kreirane na ovaj način su optimalno prilagođene potrebama biljaka u različitim zonama Vaše parcele. Sada možete da preuzmete kreirane mape varijabilnog đubrenja i prebacite ih na svoj terminal traktora pomoću USB priključka. Mape varijabilnog đubrenja su kompatibilne sa svim uobičajenim terminalima. Ako nije dostupan terminal, mape možete alternativno prebaciti na standardni tablet.

Pomoću naše aplikacije "CropNavigator" možete đubriti precizno i prema Vašim potrebama čak i sa mašinama koje nemaju automatizovanu opremu.