• Düngen Sie bedarfsgerecht & präzise.
  • Kontakt
  • Login / Registrierung

Odricanje od odgovornosti

 

 

1.Sadržaj ovog veb sajta

Sadržaj ovog veb sajta je kreiran sa najvećom pažnjom. Ipak, Kleffmann GmbH ne prihvata nikakve odgovornosti za trenutnu validnost,ispravnost,potpunost ili kvalitet pruženih informacija. Zahtevi za odgovornost protiv Kleffmann GmbH koji se odnosi na materijalnu ili nematerijalnu štetu prouzrokovanu upotrebom ili ne upotrebom dostavljenih informacija ili upotrebom nepotpunih ili netačnih informacija, generalno su isključeni, pod uslovom da se ne može dokazati namernost ili gruba nemarnost od Kleffmann GmbH-a.

Sve ponude su podložne promenama i nisu obavezujuće. Kleffmann GmbH posebno čuva pravo na promene ,dopune ili brisanje delova stranica ili čitavu ponudu bez prethodnog obaveštenja ili privremeno ili trajno obustavljanje objavljivanja

2.Reference i linkovi

Kleffmann GmbH nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji je povezan sa njegovim stranicama osim ako Kleffmann GmbH nema potpuno saznanje o ilegalnom sadržaju i u mogućnosti je da spreči posetioce u posećivanju ove stranice.

Kleffmann GmbH čvrsto izjavljuje da u vreme kada su linkovi kreirani,na povezanim stranicama nije bilo ilegalnih sadržaja. Kleffmann GmbH nema uticaja na trenutni i budući dizajn,sadržaj ili autorsko pravo povezanih stranica. Zbog toga, ovim se izričito ogradjuje od svih sadržaja ili linkova koji su promenjeni nakon što se kreirani. Ove izjave se odnose na sve linkove i reference na vlastitoj stranici  Kleffmann GmbH's  kao i na spoljašni ulaz u knjigu gostiju,forumima za diskusiju,link direktorijuma,e-mail liste i sve druge forme baze podataka postavljene od strane Kleffmann GmbH, kojem sadržaju je spoljašnji pristup pisanju omogućen. Za nelegalne,netačne ili nekompletne sadržaje i naročito za oštećenja dolazeći od korišćenja ili ne korišćenja informacija prezentovanim u ovom obliku,odgovoran je provajder ove stranice kome su reference bile dostupne, ne lice koje se samo poziva na odgovarajuće objavljivanje preko linkova.

3.Međunarodni korisnici

Ovom veb stranicom upravlja,održava i kontroliše Kleffmann GmbH u Lüdinghausen, Nemačka.Namenjena je za međunarodnu upotrebu. Kleffmann GmbH ne garantuje da su informacije tačno predstavljene na ovom sajtu širom sveta.

4.Zakon o zaštiti autorskih prava i zaštitnih znakova

Kleffmann GmbH nastoji da se pridržava autorskih prava za slike,grafiku,zvučne dokumente,video sekvence i tekstove korišćene u objavi, za korišćenje slika,grafike,zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova kreiranih od strane Kleffmann GmbH ili da koristi licencu-besplatna grafika, zvučna dokumenta,video sekvence i tekstovi.

Svi brendovi i zaštićeni znakovi navedeni na veb lokaciji i eventualno zaštićeni od trećeg lica,podložni su bez ograničenja odredbama važećeg zakona o zaštiti brendova vlasničkim pravima uvaženim registrovanim vlasnicima.Samo pominjanje o zaštiti znakova ne podrazumeva da nisu zaštićeni od prava trećeg lica.

Autorsko pravo na objavljene predmete kreirane od strane Kleffmann GmbH samo po sebi ostaje unutar Kleffmann GmbH. Bilo kakvo kopiranje ili korišćenje objekata kao što su dijagrami,zvukovi ili tekstovi u drugoj elektronskoj ili štampanoj verziji objavljivanja nije dozvoljeno bez saglasnosti Kleffmann GmbH's.

5.Privatnost podataka

Ako se daje prilika za ulaz privatnih ili poslovnih podataka(mejl,ime,adresa),unos ovih podataka se vrši dobrovoljno. Korišćenje adrese izdavača,telefona ili faks broja i mejl adrese za svrhe reklamiranja je zabranjeno, prekršioci koji šalju neželjne spam poruke će biti kažnjeni. Izričito zadržavamo pravo da primenjujemo pravne akcije protiv takvih osoba.

Više informacija u odeljku privatnosti podataka.

6.Pravna validnost ovog odricanja od odgovornosti

Ovo odricanje od odgovornosti treba smatrati kao deo internet publikacije na koju ste se pozvali. Ako odeljak ili pojedinačni iskazi ove izjave nisu tačni ili zakonski, sadržaj ili validnost ostalih delova ostaje nepovezan.