• Düngen Sie bedarfsgerecht & präzise.
  • Kontakt
  • Login / Registrierung

Zwiększenie plonów dzięki precyzyjnemu wysiewowi. -

My Data Plant pomaga w optymalizacji siewu oraz w uzyskaniu równomiernej uprawy, dostosowując dawkę wysiewu do warunków glebowych. System sugeruje ilość materiału siewnego wymaganą na danym obszarze oraz średnią dawkę wysiewu, identyfikując tym samym zapotrzebowanie na zapasy materiału siewnego.

My Data Plant wnosi złożoność wielospektralnych danych satelitarnych Sentinel II Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), do intuicyjnego systemu dla rolników/agronomów do własnego użytku. Połączenie różnych wskaźników na różnych etapach rozwoju upraw jest podstawą do wyciągnięcia wniosków na temat różnic w glebie.

Za pomocą portalu My Data Plant rolnicy mogą generować mapy nasion dla swoich pól. Użytkownik może wybrać pomiędzy trzema lub pięcioma strefami zróżnicowania w obrębie pola, gdzie system tworzy mapę obszaru z wyświetlanymi strefami. Rolnik może w razie potrzeby dokonać ręcznych adaptacji, aby dostosować strategię wysiewu do własnej wiedzy z danej dziedziny.

 

Jakiego rodzaju technologia jest wymagana do wdrożenia? -

Po utworzeniu zmiennych map wysiewu, informacje mogą być przekazywane do wszystkich powszechnie używanych terminali ciągników w celu realizacji zlecenia. Mapy informują siewnik o tym, jaka dawka ma zastosowanie w danym punkcie odniesienia na polu. Podstawowym wymogiem jest siewnik, który może regulować ilość wysiewanego materiału siewnego. W pełni automatyczne wdrożenie będzie wymagało terminala, który posiada funkcję wdrażania instrukcji dawkowania, jak również licencji od producenta.

 

Szczegółowe mapy wysiewu dostarczają informacji na temat: -