Mapy wysiewu oraz mapy stref glebowych

Optymalizacja plonów dzięki precyzyjnym mapom i dostowanie gęstości wysiewu do rodzaju gleby.

 

Mapy wysiewu nasion i stref glebowych z My Data Plant:

My Data Plant umożliwia użytkownikowi zidentyfikowanie różnic w strefach gleby i odpowiednie dostosowanie dawki wysiewu. Wiąże się to z ogromnymi korzyściami; bardziej jednorodne uprawy ułatwiają zbiory i poprawiają ich jakość.

Zalety map wysiewu:

  • Zastosowanie zmiennej dawki wysiewu do istniejących różnic w glebie - od gleby lekkiej piaszczystej do gleby gliniastej.

  • Lepsze wykorzystanie potencjału pola oraz zwiększenie plonów.

  • Odzwierciedlenie w mapach typu gleby, struktury, zawartości próchnicy i zagęszczenia gleby

 

Tworzenie map aplikacyjnych ze zmienną gęstością siewu:

W pierwszej kolejności tworzone są mapy biomasy, które pokazują rozwój roślin na różnych etapach. Są one automatycznie porównywane z obrazami gleby w celu utworzenia map stref glebowych. Mapy stref pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat jakości gleby w poszczególnych obszarach pola (gleby piaszczyste, gliniaste, lekkie lub ciężkie). Dostosowując dawkę wysiewu do odpowiednich stref, tworzysz własne mapy wysiewu w oparciu o swoje doświadczenie i nasze dane.