Mapy aplikacyjne dla ochrony roślin

Zdrowe i silne uprawy dzięki wykorzystaniu regulatorów wzrostu i środków grzybobójczych w zależności od ich faktycznych potrzeb.

 

Mapy ochrony roślin z

My Data Plant

Często zdarza się, że w obrębie pola występują znaczne różnice w warunkach glebowych, które mogą prowadzić do zróżnicowanego wzrostu roślin, powodując że rośliny są podatne na szkodniki, chwasty, choroby i wyleganie. My Data Plant umożliwia szybką reakcję z wykorzystaniem optymalnych dawek i utworzenie map aplikacyjnych ze zmienną dawką dla regulatorów wzrostu i środków grzybobójczych.

 

 

 

 

Zalety map ochrony roślin:

  • Dostosowanie dawki oprysku dokładnie do potrzeb rośliny w każdym obszarze pola.

  • Redukcja kosztów poprzez zmniejszenie ilości zużywanego środka.

  • Mniejsze wyleganie roślin, bardziej jednorodne pola, optymalny plon.