Mapy biomasy

Monitorowanie wzrostu i rozwoju roślin za pomocą map biomasy.

 

Mapy biomasy z My Data Plant

Mapy biomasy pokazują witalność roślin i ich rozwój w różnych miejscach na  polu.

Dzięki mapom biomasy Rolnik ma możliwość monitorowania na ekranie komputera lub smartfona swoich upraw od momentu siewu, przez cały okres wegetacji, aż do zbioru.

 

 

Zalety map biomasy:

  • Monitorowanie rozwoju roślin na polach.

  • Rozpoznanie nadmiaru/niedoboru wody w roślinie.

  • Rozpoznawanie gotowości roślin do zbiorów - dojrzewanie.

  • Identyfikacja stref rozwoju w oparciu o dane satelitarne.

  • Wskazanie obszarów, na których wystąpiły szkody (np. spowodowane warunkami atmosferycznymi).

 

W jaki sposób dane satelitarne mogą być wykorzystane przez rolników do uzyskania użytecznych i wartościowych informacji?

Czujniki na satelitach mierzą różne wskaźniki witalności roślin, w tym poziom zazielenienia, stres wodny, nasycenie chlorofilem, biomasę i ubicie gleby. Parametry te są przydatne i niezbędne do analizy pól.

My Data Plant przetwarza te dane i udostępnia je w formie map biomasy co pięć dni. Daje to możliwość monitorowania wzrostu roślin przez cały rok za pomocą komputera, dzięki czemu można szybko reagować na ewentualne szkody spowodowane suszą, chorobami lub innymi problemami.

 

 

Mapy biomasy składają się z następujących elementów:

Blattmaterial Biomassekarten
Witalność:

Witalność dostarcza informacji na temat wielkości i aktualnego stadium wzrostu rośliny.

Chlorophyllmenge Biomassekarten
Zawartość chlorofilu:

Zawartość chlorofilu dostarcza informacji o stanie zdrowia rośliny.

Wasservorkommen Biomassekarten
Stres wodny:

Dane satelitarne stanowią dla nas podstawę do identyfikacji stresu wodnego na uprawianym polu.