• News / Presse

My Data Plant с участие на изложението Бата Агро 14 – 17 май 2019

MDP на Бата Агро 2019
MDP на Бата Агро 2019

И тази година онлайн порталът My Data Plant ще вземе участие на специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО 2019, което ще се проведе от 14 до 17 май на летище Стара Загора. https://expo.bata-agro.com/bg/participants/view/80 Каним всички наши партньори и фермери на щанда на My Data Plant, който се намира в сектор D1: https://bata-agro.com/uploads/2018/12/Karta-izlojenie.pdf вляво веднага след входа. Освен представянето на новите и подобрени функции на нашата услуга, и тази година очаквайте полезна информация относно световните иновации и тенденции в прецизното земеделие. Не пропускайте и специалната ни изненада – карта за безплатен достъп (тест акаунт) до портала.

My Data Plant е онлайн портал, чрез който фермерите могат да проверяват жизнеността на биомасата на земеделските си площи, въз основа на получавани сателитни данни идващи от сателита Sentinel-2 на Европейската космическа агенция, които биват бързо трансформирани в лесноразбираеми и удобни за ползване карти. В онлайн портала фермерите качват информация за своите земеделски площи и така на всеки пет дни получават актуална картина за развитието на биомасата в своите полета. По този начин те винаги могат да наблюдават развитието на отделни зони от полето и да използват подходящата карта за сеитба и торене и да определят момента за прибиране на реколтата.

Сега онлайн порталът предлага много нови и подобрени функции. С включените карти на прилагане е възможен баланс на азота (N-баланс). Чрез използването на функцията разделен екран може едновременно да бъдат сравнявани различни карти на почвата и добивите и когато е необходимо, да бъдат съпоставяни с други карти. Така фермерите могат да преценят по-лесно типа почва и да вземат съответните решения и мерки. С функцията писалка, те могат да включат своя опит и познания при работа с картите на прилагане. Връзката с агрорутер позволява безжично изпращане на картите към трактора, който след това автоматично ги изпълнява. Много нови възможности се предлагат за фермерите, имащи по няколко служители. При необходимост, земеделският производител може да споделя генерираните карти на прилагане със служителите си. Например, работниците информират фермерите, за които работят, какви мерки са предприели за дадено поле. При използването на My Data Plant от няколко служители с различни потребителски профили, отговорното лице избира кои карти на прилагане да създаде само за гледане и кои да предостави за обработка. При експортирането на карти с много прилагания, земеделският производител създава едновременно карта на сеитба и на торене в един работен файл. Резултатът е по-устойчиво и ефективно управление на земеделски площи, получаване на по-хомогенни посеви, намаляване на разходите и увеличаване на добива.