• News / Presse

Дигитализацията в селското стопанство напредва - My Data Plant на събитието “Аgrirouter-connect’’

20181017_Agrirouter
20181017_Agrirouter

Людингхаузен, 24.10.2018. Екипът на My Data Plant  взе активно участие в събитието DKE Agrirouter-connect проведено на 17 и 18 октомври в град Хамбург, Германия. Като едни от първите доставчици на софтуерна платформа, членовете му демонстрираха своите иновативни решения. За първи път агрорутерът беше представен в работни условия. Прозводители на машини, създатели на приложения и хардуер, заедно демонстрираха съвместимостта на системата, включително и с My Data Plant.

Агрорутерът е платформа за обменяне на данни, чрез която машината и софтуерът обменят данни, независимо от кой производител са. Той не съхранява данните, а само ги пренася. По този начин, агрорутерът създава съвместимост между различните производители и доставчици на услуги. Той се рапространява от компанията DKE-Data GmbH & Co. KG, включваща различни известни производители на селскостопанска техника.

През последните години често срещан проблем при предаването на данни е тяхната съвместимост с различните създатели на хардуер и софтуер, тъй като всеки от тях използва свои собствени формати и начини на пренасяне. Това означава, че не всяка услуга може да се използва безпроблемно. Агропроизводителят DKE решава този проблем като гарантира съвместимост при специфични машини и софтуерно оборудване на всеки земеделски прозводител. Така, независимо от производителя, данните могат да бъдат обменяни. Подобно на Kleffmann Group, компанията DKE Agrirouter отдава най-голямо значение на защитата и сигурността на данните. Фермерите могат също така да определят кои данни да използват и кои да предоставят на други земеделски производители или изпълнители.

My Data Plant е онлайн портал, чрез който земеделските производители и изпълнители могат да проверяват жизнеността на биомасата на земеделските си площи, въз основа на сателитни данни. Не само щетите от засушаване биват лесно разпознаваеми с My Data Plant, но и общото развитие на отделните части на полето. Земеделските производители и предприемачите могат да създават свои собствени Карти на сеитба или торене въз основа на Картата на биомасата. Резултатът е по-устойчиво и ефективно управление на земеделски площи, получаване на по-хомогенни посеви, намаляване на разходите и увеличаване на добива.