• News / Presse

Нова година, нов късмет - My Data Plant осигурява добив и спестява разходи

Людингхаузен, 17.09.2018. Периодът от април до август е считан за най-сухия от началото на рекордните за 2018 година суши. [1] Земеделските производители са едни от най-засегнатите, търпящи огромни загуби на реколта, а оттам и загуби върху печалбата.  

Например в провинция Долна Саксония, Германия, изминалата земеделска година се смята за най-лошата за зърното през последните 20 години.[2] Федералното министерство на храните и земеделието (BMEL) в Германия е установило 15,8% по-ниска реколта на зърно в страната, отколкото през предходната година. Асоциацията на земеделците дори споменава за 22% по-нисък добив. [3]  Поглед към бъдещето: глобалното затопляне напредва и средните температури се покачват. Вероятно едно такова лято повече няма да бъде изключение.

Какви са алтернативите?

Ако не може да се промени външната среда, то трябва да се намерят алтернативни начини за увеличаване на добива и за преодоляване на бъдещи предизвикателства в селското стопанство. Обещаващи алтернативи са новите цифровизирани продукти и услуги в селското стопанство. Те разпознават например разликите в отделните части на земеделските полета. Когато тази информация се изпрати към машината, необходимите мерки биват прилагани автоматично. Предимството - внася се само необходимото количество семена или тор, околната среда е предпазена. Резултатът е спестяване на средства за производство едновременно с увеличаване на добива.

Един пример с продукт на прецизно земеделие

Услугата My Data Plant на Kleffmann Group е нов продукт на прецизно земеделие.  Алтернатива за фермера, базирана на сателитни данни, които се анализират, разчитат и въвеждат в онлайн портала за фермери от служители на Kleffmann Group. Земеделският производител очертава полетата си в портала. Ретроспективно за една година, той вижда жизнеността на биомасата в отделните полета на своите обработваеми земи. Въз основа на тези данни, фермерът подготвя Карти на сеитба за своите полета. Препратени към трактора, те отразяват точното количество на посевния материал за отделните подзони. Тракторът автоматично ги прилага в действие. Земеделският стопанин трябва само да направлява трактора. Оттук нататък, техниката се грижи за всичко останало.

Картите на торене на My Data Plant работят по подобен начин. Земеделският производител създава своя отделна Карта на торене въз основа на Картата на биомаса. Автоматично създадената Карта на торене се базира на всички въведени в портала данни. Прехвърлена към трактора чрез USB-устройство (флашка), картата автоматично се изпълнява от машината. Започва торене, съобразено с нуждите на растенията. Добивът се увеличава.

Очакват се промени в климата и технологиите

Всяка година климатичните условия се изменят. Температурите и валежите стават все по-екстремни. Променя се не само климатът. Новите технологии се развиват и се подобряват от ден на ден. Дигитализацията напредва с бързи крачки. Въпреки, че земеделският производител не може да влияе на външните условия, той може да намали тяхното въздействие, с My Data Plant например.

https://www.facebook.com/kleffmann.bulgaria.5

https://www.facebook.com/mydataplant 

[1] http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/sommer-2018-ist-trockenste-periode-seit-1881-15749159.html 

[2] https://www.proplanta.de/Agrar-Nachrichten/Pflanze/Fruehe-Getreideernte-mit-enttaeuschendem-Ergebnis_article1530937623.html 

[3] https://www.topagrar.com/news/Home-top-News-9632685.html?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=2018-08-27+am+Montag&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.topagrar.com%2Fnews%2FHome-top-News-9632685.html