• News / Presse

My Data Plant Portal 2.0 - Акценти от новия онлайн портал

29.01.2019, Pressefrühstück
29.01.2019, Pressefrühstück

Людингхаузен, 29.01.2019. По случай стартирането на порталa за данни - My Data Plant 2.0, в офиса на Kleffmann Group се проведе работна среща с медиите. Поканените журналисти имаха възможност да се запознаят с новия онлайн портал.

Онлайн порталът 2.0 – акцентите

Онлайн порталът 2.0 предлага много нови и подобрени функции. С включените Карти на прилагане е възможен баланс на азота (N-баланс). В допълнение, фермерът може да качва различни карти на полета, съдържащи информация за машини, карти на почвата и добивите и когато е необходимо, да ги съпоставя с други карти, използвайки функцията разделен екран. Така земеделският производител може да прецени по-лесно типа почва и да вземe съответните решения и мерки. С функцията писалка, той може включи своя опит и познания при работа с Картите на прилагане. Връзката с агрорутера позволява безжично изпращане на картите към трактора.

Много нови възможности се предлагат за изпълнителите и фермерите, имащи по няколко служители. При необходимост, земеделският производител може да споделя генерираните Карти на прилагане със служителите си. Например, работниците информират фермерите, за които работят, какви мерки са предприели за дадено поле. При използването на My Data Plant от няколко служители с различни потребителски профили, отговорното лице избира кои Карти на прилагане да създаде само за гледане и кои да предостави за обработка. При експортирането на Карти с много прилагания, земеделският производител създава едновременно Карта на сеитба и на торене в един работен файл.


Какво представлява My Data Plant?

My Data Plant е онлайн портал, използван специално за създаване на Карти на прилагане. Това става чрез сателитни данни, идващи от Европейската космическа агенция (European Space Agency), които биват бързо трансформирани в лесноразбираеми и удобни за ползване карти. В онлайн портала фермерите качват информация за своите земеделски площи и така на всеки пет дни получават актуална картина за развитието на биомасата в своите полета. По този начин те винаги могат да наблюдават развитието на отделни зони от полето и да използват подходящата Карта на прилагане от момента на сеитбата, през торенето, до прибирането на реколтата. Картите могат да бъдат свалени чрез USB-устройство (флашка) или безжично на терминала на трактора, който след това автоматично ги изпълнява.