• News / Presse

2018 Стрес от суша – спешно прибиране на реколтата или надежда за бъдещ добив

2018 Drought stress
2018 Drought stress

2018 Стрес от суша

От няколко месеца в Централна Европа преобладават сухи метеорологични условия, чийто край не се вижда.

Упоритите горещини и липсата на дъжд са оставили видимо влияние върху сухите листа на царевицата, цвеклото също е повяхнало. Земеделските производители вече говорят за най-лошата реколта през последните 20 години.

Последствията от упорития стрес от суша са особено видими върху царевичните култури. Върху много полета могат да се видят места с нетипично къси, частично неопрашени царевични растения. Това води до слабо развитие на културата и до изключително големи загуби в добива.

През последните няколко дни започна събирането на първите царевични култури.

Според Земеделската Камара на Долна Саксония  - "важно е да не се прибързва с прибирането на реколтата. Това би могло да причини по-големи загуби, тъй като царевицата би могла да даде още добив, в зависимост от бъдещите климатични условия.“ 1

С помощта на редовно актуализираните от My Data Plant карти на биомаса, фермерът може да следи  развитието на своите култури. От самото начало на поникването, той е в състояние да види проблемните зони и да наблюдава влиянието на стреса от сушата върху засятите култури. Чрез картите на биомаса от My Data Plant, земеделските производители получават допълнителна информация, на която да базират своите решения кога да започнат прибирането на реколтата. Снимките им показват кога жизнеността на насажденията в полето е ниска и трябва да започнат с прибирането на реколтата, или ако жизнеността е достатъчно добра да се изчака, така че при последващ дъжд да се оптимизира добива.

1https://www.agrarheute.com/landundforst/betrieb-familie/pflanze/duerreschaeden-mais-lwk-raet-546535