• News / Presse

Иновации в сърцето на “My Data Plant” от Kleffmann Group

Над 200 посетители от различни сфери на селското стопанство се включиха заедно със служители на Kleffmann в изложението за житни култури “Cereals 2018’’ и тестваха софтуерната онлайн платформа “My Data Plant”, даваща възможност на фермерите и агрономите да визуализират собствените си полета чрез изображения, обработени с най-актуални сателитни данни.

Посетители от цял свят показаха интерес към тази иновация, включително и групи агрономи от Нова Зеландия, изследователи от Южна Америка, немски и френски фермери, както и представители на британския бизнес: изпълнители, технолози, фермери, производители на машини.

 “My Data Plant” дава възможност на земеделския производител да следи редовно полетата си с помощта на данни от сателити, използвани при създаването на карти на биомаса за всяко поле. Тези карти осигуряват на производителите визуален достъп до диференцирания растеж на полето. Картите, заедно с други показатели, формират основата на различни стратегии за норма на торене, които могат лесно да бъдат създадени с помощта на избраните от фермера торове и прилаганите средни дози. Освен това той може да създава свои променливи норми в картите на сеитба чрез онлайн портала: „My Data Plant“. Тази инициатива позволява на производителите да контролират и упражняват локален мониторинг върхи своите насаждения оптимизирайки вложените средства.

На втория ден от изложението, изпълнителният директор на Kleffmann, г-н Буркхард Клефман, посети събитието и коментира: „Щастливи сме да покажем нашата иновативна система на широк кръг предствители на различни бизнеси в много сектори на икономиката. Особено се радвам на проявения интерес към нашата нова услуга, окуражен съм от направените коментари относно интуитивния характер на софтуерния ни продукт. Ясно е също така, че за посетителите е важна и независимата оценка на пазара. Нашият партньор в Обединеното кралство, г-н Роджър Пратчет от Independent Business Resource Ltd (IBR-Ltd), заедно със заинтересованите страни, ще продължи да следи и надгражда набрания от това събитие тласък за нас.”

Тазгодишното издание на “Cereals 2018’’  успя да събере различни групи заинтересувани посетители пред щанда на “My Data Plant”, които да чуят от независим източник за предимствата на обработените сателитни данни, осигуряващи разпределянето на биомаса, различни норми на сеитба и торене.