• News / Presse

My Data Plant предлага нова допълнителна услуга. Сега фермерите могат прецизно да променят количеството семена спрямо почвата, като използват новата опция за създаване на Карта на Сеитба

 

Людингхаузен, 09.04.2018. Новата услуга като част от “My Data Plant” на Kleffmann Group дава възможност за прецизна сеитба. Вследствие на възможността да наблюдават своите полета с помощта на актуални сателитни данни и да прилагат количество тор според нуждите на растението, сега фермерите могат да сеят по-прецизно. Картите на Сеитба са достъпни само с няколко кликвания в онлайн портала My Data Plant. Малкият мащаб, осигурен посредством Картите на Сеитба и възможността за адаптиране на нормите на сеитба спрямо условията на почвата и полетата носи огромни ползи. Закупените количества семена могат да бъдат по-добре използвани благодарение на изчислените променливи сеитбени норми. Тази прецизност ще спомогне възвръщаемостта да се увеличи. Освен това, хомогенността на културите увеличава качеството на реколтата.

Картите на Сеитба на “My Data Plant” са създадени въз основа на специални мултиспектрални сателитни данни, получени от сателита Sentinel II към Европейската Космическа Агенция (ЕКА). Информацията, събрана от сателита, дава възможност на фермерите да обработват земите си по-прецизно. Потребителите на портала могат да избират между три или пет зони за диференциация в рамките на полето, след което системата създава карта на полето, на която са изобразени тези зони. Потребителят има възможност ръчно да адаптира данните, ако е необходимо, на база собствените си познания за полето.

След създаването на Картите на Сеитба в портала “My Data Plant”, те могат да бъдат прехвърлени за прилагане към всички налични и най-често срещани терминали на трактори. Информацията се предава или безжично или чрез USB-устройство /флашка/. Създадените карти подават информация към редосеялката каква норма да се приложи във всяка конкретна референтна точка от полето. Основното изискване е наличието на редосеялка, която може да регулира количеството семена, които трябва да бъдат засети. За изцяло автоматизирано изпълнение е необходим терминал, който има функцията за прилагане на Картите. Също така е необходим ISOBUS интерфейс, за да се осъществи връзката с терминала/редосеялката. Ако техническите изисквания за автоматизирано изпълнение не са на лице, може да се ползва и таблет. Картите на Сеитба могат да служат като ръководство за ръчното регулиране на редосеялката, докато тракторът е в движение.

Флориан Бетге, продуктов мениджър на “My Data Plant”, очаква разширение на портала “My Data Plant” с Картите на Сеитба: “Сателитните данни допринасят за дигитализацията в селското стопанство и предлагат нов потенциал за подобрение в растениевъдството. Като независима организация, Kleffmann Group дава възможност на фермерите да генерират ползи от практическото прилагане на тези данни. Продуктът My Data Plant работи с най-често предлаганите на пазара редосеялки и дава възможност на всеки фермер да адаптира нормите на сеитба спрямо местния тип на почвата.”

За допълнителна информация, моля посетете: www.mydataplant.com.     

 

 

 

За Kleffmann Group

Основана през 1990, Kleffmann Group е водеща международна компания за пазарни анализи в селското стопанство, в която работят над 300 служители на пълно работно време и около 2 000 интервюиращи. С повече от 18 международни дъщерни компании в Азия, Австралия, Европа, Северна и Латинска Америка, компанията предлага обширен набор от решения за пазарни проучвания в над 70 страни по цял свят. Като агенция за цялостно проучване на пазара, Kleffmann Group предоставя на своите клиенти ключова информация за множество селскостопански сектори, включително растителна защита, дигитално земеделие, торове, семена, ветеринарна медицина или селскостопански машини, базирани на панелни проучвания при земеделските производители, както и на ad hoc проучвания. За повече информация моля посетете www.kleffmann.com.

 

За повече подробности, моля свържете се с:

Kleffmann Group × Carina Borgmann

Mühlenstr. 1 × 59348 Lüdinghausen × Phone: + 49 (0) 2591 / 9188 103

Fax +49 (0) 2591 / 9188 900  ×  E-Mail: carina.borgmann@kleffmann.com