• News / Presse

Увеличете добива си – със сеитба, базирана на нуждите на растението

Seed maps
Seed maps

My Data Plant спомага за оптимизиране на редовата сеитба и прави още една крачка към постигането на равномерни посеви чрез адаптиране на сеитбените норми към почвените условия. Системата определя количеството семена, които са необходими за дадена площ, както и средната сеитбена норма, като по този начин определя нуждите от запаси със семена.

Посредством оценки при ниска резолюция, възможностите за адаптиране на сеитбените норми към местните почвени и полеви условия носят огромни ползи за Вашето стопанство; оптимизирани запаси, равномерни посеви, подпомогнато прибиране на реколтата.

My Data Plant пренася сложността на многоспектърните сателитни данни, получени от сателита Sentinel II от Европейската космическа агенция (ЕКА), в една интуитивна система за собствено ползване от фермерите/агрономите. Комбинацията от различни индекси на различните етапи на развитие на културите е базата, върху която могат да се направят  изводи по отношение на почвените различия. В портала My Data Plant потребителите могат да създават Карти на Сеитба на своите полета. Потребителят може да избира между три или пет зони от полето, които да обособи, след което системата създава Карта на избраната площ, като на нея се визуализират избраните зони. Потребителят има възможност ръчно да прави корекции, ако е необходимо, подпомагайки системата със собствените си знания за полето.

Какъв вид технология е необходима за изпълнението?

След създаването на Карти на Сеитба с променливи сеитбени норми информацията може да бъде прехвърлена за прилагане към всички налични терминали на трактори. Картите подават информация към редосеялката за това, каква норма да се приложи във всяка отделна референтна точка от полето. Основното изискване е наличието на редосеялка, която може да регулира количеството семена, които ще бъдат засяти. За напълно автоматично изпълнение е необходим терминал, който има функция за изпълнение на инструкциите за прилагане на нормите, както и лицензите от производителя.

 

Подробните Карти на Сеитба Ви осигуряват информация за:

  • Различни зони на почвени структури (леки до тежки почви)
  • Възможност за разпределяне на различни сеитбени норми в определени зони
  • Мерни единици за редова сеитба или прецизна редова сеитба
  • Необходимо количество семена