• News / Presse

Успешен старт на продукта My Data Plant – независимо решение за прецизно торене на полетата, базирано на Карта на Биомаса и Карта Торене

Agritechnica booth
Agritechnica booth

След дълъг и интензивен период на развитие Kleffmann Group успешно представи своя продукт за прецизно торене “My Data Plant” на панаира АГРИТЕХНИКА в Хановер от 12-18 ноември 2017.

Практично решение за фермера

My Data Plant е практичното решение, което  Kleffmann Group предлага за всеки фермер. Този продукт дава възможност на фермера да измери полето си и да го натори с точност до 5м х 5м на базата на актуални данни от сателита Сентинел. С My Data Plant може да се следи също така биомасата на отглежданите култури, което дава възможност да се прецени здравният статус и потенциалът на културата в полето през целия сезон. Създаването на Карти на Биомасата дава възможност за по-ефективно земеделие. Тази иновация не изисква определен размер на стопанството, нито на машините, защото с помощта на уеб портала се създават Карти на Торене за съответното поле.

Нова бизнес единица

Компанията за проучване на пазара разглежда това практическо решение за фермера като значително развитие към интегрирана и дигитализирана комуникация с фермерите. Щефан Попе, Ръководител на иновациите и развитието в Kleffmann Group, заявява: " Тази сателитна технология предоставя възможност за пълно и точно генериране на данни. Това също така помага на фермерите да преминат към прецизно земеделие.

Информацията от Картата на Торене може да бъде изтеглена на компютър, таблет или смартфон или поставена на USB устройство (флаш памет), която е съвместима със софтуера на трактора.

Световно разпространение

След като бе успешно въведен в Европа, продуктът My Data Plant ще бъде пуснат и на международния пазар. "Много съм доволен от положителните коментари и оценки, които получихме по време на панаира АГРИТЕХНИКА! Огромен брой земеделски производители са се регистрирали на платформата My Data Plant - много от Германия и Европа, но също така от Индонезия, Индия и Бразилия. Такива иновативни решения ни дават възможност да се доближим както до клиентите, така и до партньорите", казва Буркхард Клефман, Главен Изпълнителен Директор на Kleffmann Group.

Можете да намерите повече информация на www.mydataplant.com