• News / Presse

My Data Plant предлага прецизност дори и с не толкова съвременни машини.

Crop Navigator
Crop Navigator

 

Дигитализацията в селското стопанство напредва с големи крачки. За много фермери обаче този тип земеделие предполага инвестиции в по-модерни машини с последващи високи разходи за придобиване. Специално модернизирането на съществуващите машини, напр. с терминали, съвместими с ISOBUS, означава инвестиции от земеделските стопани. My Data Plant от  Kleffmann Group разработи алтернативен подход, който може да се използва без значителни инвестиции.

Практическо решение за всеки земеделски производител

С My Data Plant, Kleffmann Group предлага практическо решение на фермерите. Порталът позволява на земеделския производител да измерва размерите на полетата и да прилага торове  с точност от 5 м х 5 м въз основа на актуалните сателитни данни на Sentinel. My Data Plant може също така да следи биомасата на растенията, което помага да се прецени здравния статус и потенциала на културата през целия сезон. Създаването на Карти на Биомаса позволява по-прецизно земеделие. Иновацията не изисква определен размер на стопанството, нито машини, тъй като с помощта на уеб портала стратегията за торене и картите могат да бъдат пригодени към изискванията на  различните полета. Минималното изискване за използване на My Data Plant е само таблет с възможност за GPS ( Android / Apple 04/2018).

Нямате ISOBUS съвместим терминал?

За да използвате My Data Plant, може да се използвате обикновен таблет.

С помощта на нашето приложение "Crop Navigator" създадените Карти на Биомаса и Торене могат да се показват и използват чрез таблет.

Просто вземете таблета в кабината на трактора и по GPS ще се локализира текущата ви позиция. Ако комбинирате Картите на Торене с приложението, таблетът показва в коя зона на торене се намира тракторът и с каква скорост трябва да преминете през следващата зона, за да се натори по-прецизно. Различните зони предоставят информация за количеството тор, който се разпръсква, както и с каква скорост трябва да се движи тракторът, за да се регулира количеството тор в отделните зони.

Възможността за торене според нуждите на растенията с помощта на таблет дава възможност за използването на дигитализация на тези, които все още нямат най-модерните машини. Сателитната технология може да се използва дори и с най-старите машини по начин, при който всеки квадратен метър земя ще получи необходимото количество тор. Това е възможно с опцията Таблет на My Data Plant.                                                                                                                        

Безплатно изтегляне на приложението Crop Navigator-App е възможно в Google Playstore.