• Feldübersicht

    Přehled pozemků

Nahrajte nebo zakreslete Vaše pozemky - okamžitě o nich získáte detailní informace.

 

 

Na webovém portálu My Data Plant můžete podrobně monitorovat Vaše porosty.

Jednoduše nahrajte nebo zakreslete Vaše pozemky v portálu My Data Plant. Bez ohledu na jejich velikost nebo polohu obdržíte během několika minut detailní informace o Vašich porostech.

V podrobnostech k pozemkům jsou uvedeny informace o:

  • rozloze (ha)
  • současné plodině
  • datu výsevu
  • historických i aktuálních informacích o počasí
  • úhrnu srážek
  • rychlosti větru

Máte tak k dispozici údaje o všech nejdůležitějších jevech, které Vám pomohou učinit ta správná rozhodnutí.

 

Kam dál? Po přidání pozemků můžete získat konkrétní mapy: