• Biomassekarten

    Mapy stavu porostů

Mapy stavu porostů Vám umožňují sledovat Vaše pozemky - z pohodlí domova či kanceláře.

Snímek z dronu v porovnání s mapou stavu porostu z My Data Plant

Na základě dat moderní technologie satelitů Sentinel, která jsou zpracovávána a analyzována společností Kleffmann Group, zobrazují mapy stavu porostů rozdíly ve vitalitě Vašich porostů a umožňují Vám sledovat jejich vývoj. Satelity pořídí snímek Vašich pozemků každé 2 - 3 dny, dostupné snímky jsou pak analyzovány vlastním jedinečným algoritmem, který společnost Kleffmann Group vyvinula ve spolupráci s farmáři. Portál Vám tak přehledně poskytuje sledování vývoje Vašich porostů v čase. Nové dostupné mapy se do Portálu My Data Plant načítají automaticky.

Senzory umístěné na satelitech využívají různé indikátory vitality porostu, například hustotu listoví, obsah chlorofylu nebo vliv půdy. Nejde tedy o klasickou fotografii, ale o multispektrální snímky. Můžete tak získat lepší povědomí o svých pozemcích.

Jaké informace v mapách stavu porostů naleznete?

K označení a vzájemnému odlišení ploch se silnou či naopak slabou vitalitou porostu slouží jednoduchá paleta barev. Mapy stavu porostu Vám srozumitelně sdělují, kterým částem porostu je potřeba věnovat větší pozornost. Protože mapy umožňují náhled do historie, můžete sledovat vývoj Vašich porostů a zjistit, na kterých plochách došlo k jejich zlepšení či zhoršení. Na základě toho můžete učinit nezbytná opatření, která Vaše porosty právě vyžadují.

 

 

V podrobnostech k mapám stavu porostů jsou uvedeny informace o:

  • průměrné vitalitě porostu (v %)
  • datu satelitního snímku
  • vývoji porostu
renke_daehlmann.jpg
“Díky My Data Plant se mohu na své pozemky podívat kdykoliv.”
Renke Dählmann
farmář

Kam dál? Můžete vytvořit aplikační mapy hnojení nebo si můžete prohlédnout detaily dalších svých pozemků v přehledu pozemků: