• Düngekarten

    Aplikační mapy hnojení

S pomocí aplikačních map hnojení můžete aplikovat hnojiva s větší přesností - a dle skutečných potřeb.

Mapy pro variabilní hnojení neboli aplikační mapy hnojení vytvořené na základě map stavu porostů Vám zobrazují aktuální stav Vašich porostů. Ke každému pozemku poskytují doporučení pro aplikaci hnojiv, tedy, na které plochy pozemku stačí aplikovat méně hnojiva, a tudíž, kde lze dosáhnout úspor nebo které potřebují větší dávku hnojiva pro optimální vývoj plodiny. Precizní hnojení optimalizuje množství aplikovaného hnojiva, a tedy i výnos. Stačí jen vybrat požadované hnojivo, zadat parametry Vaší strategie hnojení a zvolit potřebný počet aplikačních zón hnojení – mapy pak můžete přenést přes USB disk do terminálu traktoru.

Aplikační mapy hnojení lze použít ve většině běžných terminálů, nebo v naší aplikaci pro tablety, tudíž jsou dostupné i pro traktory bez GPS terminálu!

V podrobnostech k aplikačním mapám hnojení jsou uvedeny informace o:

  • zvoleném hnojivu
  • datu aplikační mapy hnojení
  • množství a procentuálním podílu N, P a K
  • strategii hnojení: asimilace nebo diferenciace
  • počtu aplikačních zón hnojení
johannes_paas.jpg
“S pomocí satelitní technologie získávám lepší povědomí o svých pozemcích a mohu hnojiva aplikovat precizně.”
Johannes Pass
farmář

Kam dál? Můžete přidat další pozemky v přehledu pozemků a získat další mapy stavu porostů: