• Biomassekarten

    Карти на Биомаса

Картата на Биомасата Ви позволява да наблюдавате Вашите полета - от дома или офиса.

Въз основа на съвременните данни от сателита Sentinel, обработени и анализирани от Kleffmann Group, Картите на Биомасата показват различия в рамките на Вашите полета и Ви позволяват да наблюдавате развитието на културите. Сензорите на сателитите използват различни индикатори за жизнеността на реколтата, напр. гъстотата на листата, съдържанието на хлорофил или влиянието на почвата. Това Ви помага да разберете по-задълбочено Вашите полета.

Порталът също така Ви предоставя информация за развитието на Вашите култури в течение на времето.

Каква информация се съдържа в Картите на Биомасата?

В рамките на Вашите полета се използва прост принцип на светлинно отражение за визуализиране на силни и слаби площи. Картите на биомаса Ви дават информация за това, кои части във Вашето поле трябва да проверите по-отблизо. С помощта на историята във "Вашите карти" можете да следите развитието на Вашите посеви и да видите кои площи се подобряват и кои не. Въз основа на това можете да вземете необходимите мерки, които Вашите полета изискват.

 

 

Подробните Картите на Биомасата предоставят информация за:

  • Средна жизненост на растенията (в %)
  • Дата на Картата на Биомасата
  • Развитие на биомасата

renke_daehlmann.jpg
"С My Data Plant аз Винаги мога да наблюдавам моите полета"
Ренке Делман
Фермер

Въз основа на Картите на Биомаса вече можете да създавате Kарти на Tорене или да анализирате нови полета.