Нямате ISOBUS съвместим терминал?

За да използвате My Data Plant, можете да използвате обикновен таблет.

 

С помощта на нашето приложение "Crop Navigator" създадените Карти на Биомаса и Торене могат да се показват и използват чрез таблет.

 

Просто вземете таблета в кабината на трактора и по GPS ще се локализира текущата ви позиция. Ако комбинирате Картите на Торене с приложението, таблетът показва в коя зона на торене се намира тракторът и с каква скорост трябва да преминете през следващата зона, за да се натори по-прецизно. Различните зони предоставят информация за количеството тор, който се разпръсква, както и с каква скорост трябва да се движи тракторът, за да се регулира количеството  тор в отделните зони.

Можете да изтеглите безплатно приложението Crop Navigator

в Google PlayStore