Използвайте картите за прилагане с агро-приложението "CropNavigator".

С таблет и GPS системи можете да обработвате Вашите полета прецизно и според Вашите нужди, дори и с машини, които нямат автоматизирано оборудване.
 

Приложението "Crop Navigator" се използва с цел:

Често се предполага, че дигиталните решения в земеделието изискват съвременни технологии. С нашето приложение „CropNavigator“ опровергаваме това предположение. Приложението дава възможност да се използва сателитна технология дори с по-стар модел трактор.

Първо, инсталирайте приложението CropNavigator на таблет или смартфон. След това картите, създадени в онлайн портала, могат да бъдат прехвърлени на Вашето устройство, да бъдат разглеждани и използвани.

 

Връзка на приложението с картите на биомаса:

Картите на биомаса или картата на почвените зони се зареждат в таблета. GPS функцията Ви позволява от картите да намерите търсените райони във Вашите полета за по-подробен анализ. Това опростява и оптимизира обхождането на полето.