Карти на прилагане за перфектна сеитбена норма

Оптимизирайте добива с прецизни карти на сеитба и специфичните за типа почва сеитбени норми.

 

Карти на сеитба и карти на почвени зони от My Data Plant:

My Data Plant дава възможност на потребителя да идентифицира различията в почвените зони и съответно да адаптира сеитбените норми към конкретния тип почва. Това носи със себе си огромни предимства: по-хомогенните посеви улесняват прибирането на реколтата и повишават качеството на добива.

Предимства на картите на сеитба:

  • В картите се представят свойствата на почвата - тип, структура и използваем капацитет на полето, съдържание на хумус и уплътняване на почвата.

  • Настройте сеитбената норма спрямо локалните разлики в почвата - от лека песъчлива почва до тежка глинеста почва.

  • Комбинирайте Вашите карти в портала, например с EM 38 или карти на добива.

  • Използвайте потенциала на Вашата почва, генерирайте по-хомогенни посеви и увеличете добива.

  • Сейте прецизно и адаптирано към почвените зони.

 

Ето как да създадете карти на сеитба:

Създадените карти на биомаса показват развитието на културите на полето в различни стадии. При създаване на карти на почвени зони, те автоматично се сравняват с почвени изображения без растителност. Картите на почвени зони Ви позволяват да правите заключения за това, кои части от полето, какви свойства на почвата имат - песъчливи, глинести, леки или тежки почви. След като адаптирате сеитбените норми към съответните зони, Вие създавате свои собствени карти на сеитба, базирани на Вашия опит и нашите данни. Като допълнение към познанията Ви за конкретното зониране и типа почва, се създават карти, които могат да Ви предоставят по-прецизна информация за различните качества на почвата.