• Наблюдавайте Вашите полета – от дома или офиса
  • Наторявайте по-прецизно според нуждите на растението
  • Изучете по-подробно Вашите полета
curved shadow

My Data Plant

My Data Plant Ви дава възможност да торите полетата си по-прецизно въз основа на актуални сателитни данни. Също така Ви дава възможност да наблюдавате Вашите посеви с помощта на Карти на Биомаса. Това позволява по-ефективно отглеждане на растенията и оптимизация с точност от 5 м х 5 м. Иновацията не изисква определен размер на фермата или определена машина, защото с помощта на интуитивния уеб портал можете да пригодите стратегията си за наторяване и Картите на Биомаса и Торене според Вашите нужди.

Aktuelle Biomasse- und Düngekarten auf Basis regelmäßiger Satellitenaufnahmen.
Актуални Карти на Биомаса и Торене, базирани на редовни сателитни изображения.
Unabhängigkeite von Hersteller & Maschinentechnik.
Независимо от производителя и технологията.
Höchste Datensicherheit garantiert durch die Kleffmann Group.
Защита на личните данни съгласно законите в Германия.