• Kontakt

    Цени

Цената, която трябва да заплатите за използването на My Data Plant, зависи от размера на стопанството Ви. За повече информация моля свържете се с нас на

email: support.bg@mydataplant.com

и тел.: +359 879 63 67 40

 

 

 

Регистрирай се сега!

Ако не успеете да инсталирате My Data Plant и ако с помощта на нашия екип не може да се инсталира, пълната сума ще бъде възстановена!

Идеалният пакет - за Вашите полета!

Свържете се с нас за повече информация:

Phone: +359 879 63 67 40

E-Mail: support.bg@mydataplant.com